Navigacija

Eduroam

eduroam® – education roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena i lozinke kreiranih na instituciji u kojoj rade ili studiraju.

Tako npr. student Fakulteta organizacionih nauka, može pristupiti eduroam Internetu na svom fakultetu, ili kada je u poseti bilo kojoj instituciji u Srbiji ili svetu korišćenjem istog korisničkog imena i lozinke. Korisnik ima isti utisak, bez obzira gde pristupa eduroam Internetu.

Korisnici eduroam servisa su studenti i zaposleni u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama širom sveta. U Srbiji ga mogu koristiti studenti, profesori, predavači, naučnici, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES).

Zahvaljujući najsavremenijim standardima za enkripciju (WPA2/AES i WPA2/TKIP), korisnicima je zagarantovan visok nivo zaštite privatnosti njihovih podataka.

eduroam je osim u Srbiji dostupan u brojnim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u 67 zemalja Evrope i sveta. Mapu sa pristupnim tačkama možete pogledati ovde kada je u pitanju Srbija ili posetite ovaj link za globalnu mapu. Ukoliko želite da koristite eduroam servis na pristupnim tačkama van Fakulteta vetrinarske medicine, neki od parametara povezivanja na eduroam bežičnu mrežu mogu biti različiti što zavisi od institucije na kojoj se nalazite, a što možete proveriti ovde.

Pristup Internetu putem eduroam-a je jako jednostavan. Potrebno je samo jednom izvršiti podešavanje na korisničkom uređaju. Uputstva za korišćenje i pristup eduroam servisu možete naći na sledećim linkovima:

 
eduroam - uputstva za zaposlene

eduroam - uputstva za studente

 

Izvod iz Pravilnika o korišćenju eduroam servisa:


6. Korisnici 

6.1 Korisnici su odgovorni za korišćenje svojih digitalnih identiteta. 

6.2 Korisnikom se smatra posetilac koji želi da pristupi Internetu kod eduroam davaoca resursa. Korisnik se MORA ponašati u skladu sa AUP-om njegovog davaoca identiteta ili ekvivalentom i MORA poštovati AUP posećene institucije ili ekvivalent. Kada se odredbe razlikuju, primenjuju se restriktivnije mere. Korisnik se MORA povinovati važećim zakonima države u kojoj se fizički nalazi kada koristi servis. 

6.3 Korisnik preuzima odgovornost da pre unošenja korisničkog imena i lozinke za pristup eduroam servisu, izvrši proveru da li se povezuje na autentičan eduroam servis (odnosno, da se uveri da nije u pitanju greškom ili malicioznim namerama postavljen eduroam pristup). Smernice za ove provere korisnicima daje matična institucija, a one se prvenstveno odnose na proveru autentifikacionog servera davaoca identiteta, odnosno, proveru validnosti digitalnog sertifikata ovog servera. 

6.4 Korisnik je odgovoran za čuvanje svog digitalnog identiteta i korišćenje bilo kog servisa koji mu oni omogućavaju. 

6.5 Ukoliko dođe do kompromitovanja digitalnog identiteta korisnika, tada on MORA odmah obavestiti svoju matičnu instituciju. 

​6.6 Korisnik je obavezan da obavesti posećenu instituciju (ukoliko je moguće) i matičnu instituciju o eventualnim problemima sa kojima se susreo pri korišćenju ili pokušaju korišćenja eduroam servisa.