Навигација

ас. Марко Ристанић

асистент
Катедра за биологију

Предмети

14И1И09Узгој и нега дивљих и егзотичних животиња
14И1О02Зоологија
14И2И05Молекуларно-генетичке методе у ветеринарској медицини
14И3О04Ветеринарска генетика

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

BETA-CASEIN GENE POLYMORPHISM IN SERBIAN HOLSTEIN-FRIESIAN COWS AND ITS RELATIONSHIP WITH MILK PRODUCTION TRAITS

M. Ristanić, U. Glavinić, B. Vejnović, M. Maletić, D. Kirovski, V. Teodorović, Z. Stanimirović, BETA-CASEIN GENE POLYMORPHISM IN SERBIAN HOLSTEIN-FRIESIAN COWS AND ITS RELATIONSHIP WITH MILK PRODUCTION TRAITS, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 70, No. 4, pp. 497 - 510, Dec, 2020

АуториМарко Ристанић, Урош Главинић, Бранислав Вејновић, Милан Малетић, Данијела Кировски, Владо Теодоровић и Зоран Станимировић
Година2020
DOI10.2478/acve-2020-0037
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен70
Број4
Страна од497
Страна до510

THE EFFECTS OF ANTIOXIDANTS PROVIDED WITH FEED ON CERTAIN QUALITY PARAMETERS OF BULL SEMEN UNDER HEAT STRESS CONDITIONS

S. Petrović, M. Maletić, N. Lakić, N. Aleksić, J. Maletić, M. Ristanić, Z. Stanimirović, THE EFFECTS OF ANTIOXIDANTS PROVIDED WITH FEED ON CERTAIN QUALITY PARAMETERS OF BULL SEMEN UNDER HEAT STRESS CONDITIONS, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 70, No. 4, pp. 453 - 470, Dec, 2020

АуториSlobodan Petrović, Милан Малетић, Nada Lakić, Невенка Алексић, Jelena Maletić, Марко Ристанић и Зоран Станимировић
Година2020
DOI10.2478/acve-2020-0034
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен70
Број4
Страна од453
Страна до470

Exposure of honey bee larvae to thiamethoxam and its interaction with Nosema ceranae infection in adult honey bees.

T. Tesovnik, M. Zorc, M. Ristanić, U. Glavinić, J. Stevanović, N. Mojca, Z. Stanimirović, Exposure of honey bee larvae to thiamethoxam and its interaction with Nosema ceranae infection in adult honey bees., ENVIRONMENTAL POLLUTION, Vol. 256, pp. p.113443 - p.113443, 2020

АуториTanja Tesovnik, Minja Zorc, Марко Ристанић, Урош Главинић, Јевросима Стевановић, Narat Mojca и Зоран Станимировић
Година2020
ЧасописENVIRONMENTAL POLLUTION
Волумен256
Страна одp.113443
Страна доp.113443

Is PBFD Simptomatology Species Specific Rather than Strain Specific?–A Case of 8 Lovebirds

M. Vučićević, I. Vučićević, M. Došenović, M. Ristanić, N. Aleksić, R. Resanović, Z. Stanimirović, Is PBFD Simptomatology Species Specific Rather than Strain Specific?–A Case of 8 Lovebirds, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 70, No. 3, pp. 386 - 394, 2020

АуториМилош Вучићевић, Ивана Вучићевић, Milan Došenović, Марко Ристанић, Невенка Алексић, Радмила Ресановић и Зоран Станимировић
Година2020
DOIhttps://doi.org/10.2478/acve-2020-0029
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен70
Број3
Страна од386
Страна до394

Looking for the causes of and solutions to the issue of honey bee colony losses

Z. Stanimirović, U. Glavinić, M. Ristanić, N. Aleksić, N. Jovanovic, B. Vejnović, J. Stevanović, Looking for the causes of and solutions to the issue of honey bee colony losses, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 69, No. 1, pp. 1 - 31, 2019

АуториЗоран Станимировић, Урош Главинић, Марко Ристанић, Невенка Алексић, Nemanja M Jovanovic, Бранислав Вејновић и Јевросима Стевановић
Година2019
DOI10.2478/acve-2019-0001
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен69
Број1
Страна од1
Страна до31

Nitroso-Oxidative Stress, Acute Phase Response, and Cytogenetic Damage in Wistar Rats Treated with Adrenaline

M. Radaković, S. Borozan, N. Đelić, S. Ivanović, D. Ćupić-Miladinović, M. Ristanić, B. Spremo-Potparević, Z. Stanimirović, Nitroso-Oxidative Stress, Acute Phase Response, and Cytogenetic Damage in Wistar Rats Treated with Adrenaline, OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, Vol. 2018, pp. 1805354 - 1805354, 2018

АуториMilena Radaković, Сунчица Борозан, Нинослав Ђелић, Саша Ивановић, Dejana Ćupić-Miladinović, Марко Ристанић, Biljana Spremo-Potparević и Зоран Станимировић
Година2018
DOIhttps://doi.org/10.1155/2018/1805354
ЧасописOXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY
Волумен2018
Страна од1805354
Страна до1805354