Навигација

доц. др Андреа Радаљ

доцент
Катедра за микробиологију
062/803 66 78

Предмети

14Д2И06Методе микробиолошке и имунолошке дијагностике
14Д2И69Микробиологија
14И2О04Микробиологија са имунологијом
14С1И03Инфекција и механизми одбране организма од инфективних агенаса
14С1И13Клиничка микробиологија
14С1И14Методе вирусолошке, бактериолошке, миколошке и паразитолошке дијагностике

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Genetic Analysis and Distribution of Porcine Parvoviruses Detected in the Organs of Wild Boars in Serbia

J. Nišavić, N. Milić, A. Radalj, D. Krnjaić, D. Milićević, A. Knežević, M. Radojičić, S. Obrenović, M. Ćosić, B. Tešović, D. Benković, A. Živulj, Genetic Analysis and Distribution of Porcine Parvoviruses Detected in the Organs of Wild Boars in Serbia, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 71, No. 1, pp. 32 - 46, 2021

АуториЈаков Нишавић, Ненад Милић, Андреа Радаљ, Дејан Крњаић, Драган Милићевић, Александра Кнежевић, Марина Радојичић, Соња Обреновић, Миливоје Ћосић, Бојана Тешовић, Дамир Бенковић и Александар Живуљ
Година2021
DOI10.2478/acve-2021-0003
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен71
Број1
Страна од32
Страна до46

Genetic Characterization of Equine Herpesvirus 1 from Clinical Cases and Asymptomatic Horses in Serbia and Bosnia and Herzegovina

A. Radalj, N. Milić, O. Stevanović, LJ. Veljović, J. Nišavić, Genetic Characterization of Equine Herpesvirus 1 from Clinical Cases and Asymptomatic Horses in Serbia and Bosnia and Herzegovina, PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, pp. 1 - 7, 2021

АуториАндреа Радаљ, Ненад Милић, Оливер Стевановић, Љубиша Вељовић и Јаков Нишавић
Година2021
DOI10.29261/pakvetj/2021.062
ЧасописPAKISTAN VETERINARY JOURNAL
Страна од1
Страна до7

Detection and molecular characterization of equine herpesviruses 1, 2, and 5 in horses in the Republic of Serbia

A. Radalj, J. Nišavić, D. Krnjaić, M. Valčić, T. Jovanović, LJ. Veljović, N. Milić, Detection and molecular characterization of equine herpesviruses 1, 2, and 5 in horses in the Republic of Serbia, ACTA VETERINARIA BRNO, Vol. 87, No. 1, pp. 27 - 34, 2018

АуториАндреа Радаљ, Јаков Нишавић, Дејан Крњаић, Мирослав Валчић, Тања Јовановић, Љубиша Вељовић и Ненад Милић
Година2018
DOIhttps://doi.org/10.2754/avb201887010027
ЧасописACTA VETERINARIA BRNO
Волумен87
Број1
Страна од27
Страна до34

Molecular detection of bovine herpesvirus 1 (BoHV-1) in cattle in Serbia

J. Nišavić, A. Knežević, M. Stanojević, N. Milić, A. Radalj, Molecular detection of bovine herpesvirus 1 (BoHV-1) in cattle in Serbia, REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, Vol. 169, No. 7-9, pp. 180 - 184, 2018

АуториЈаков Нишавић, Александра Кнежевић, Маја Станојевић, Ненад Милић и Андреа Радаљ
Година2018
ЧасописREVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
Волумен169
Број7-9
Страна од180
Страна до184

Molecular Detection of PCV2 And PPV in Pigs in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

B. Lukač, А. Кnežević, N. Milić, D. Krnjaić, LJ. Veljović, V. Milićević, A. Zorić, S. Đurić, М. Stanojević, J. Nišavić, Molecular Detection of PCV2 And PPV in Pigs in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 66, No. 1, pp. 51 - 60, 2016

АуториБојан Лукач, Александра Кнежевић, Ненад Милић, Дејан Крњаић, Љубиша Вељовић, Весна Милићевић, Андреа Радаљ, Споменка Ђурић, Маја Станојевић и Јаков Нишавић
Година2016
DOI10.1515/acve-2016-0004
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен66
Број1
Страна од51
Страна до60

MOLECULAR DETECTION OF PSEUDORABIES VIRUS (PrV), PORCINE PARVOVIRUS (PPV) AND PORCINE CIRCOVIRUS 2 (PCV2) IN SWINE IN REPUBLIC OF MONTENEGRO

R. Miković, A. Knežević, N. Milić, D. Krnjaić, M. Radojičić, LJ. Veljović, V. Milićević, A. Zorić, M. Stanojević, J. Nišavić, MOLECULAR DETECTION OF PSEUDORABIES VIRUS (PrV), PORCINE PARVOVIRUS (PPV) AND PORCINE CIRCOVIRUS 2 (PCV2) IN SWINE IN REPUBLIC OF MONTENEGRO, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 66, pp. 347 - 358, 2016

АуториРадош Миковић, Александра Кнежевић, Ненад Милић, Дејан Крњаић, Марина Радојичић, Љубиша Вељовић, Весна Милићевић, Андреа Радаљ, Маја Станојевић и Јаков Нишавић
Година2016
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен66
Страна од347
Страна до358

ISOLATION AND MOLECULAR DETECTION OF BOVINE PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 3 IN CATTLE IN SERBIA

LJ. Veljović, A. Knežević, N. Milić, D. Krnjaić, R. Miković, A. Zorić, M. Marković, V. Milićević, M. Stamenković, M. Stanojević, J. Maksimović-Zorić, T. Petrović, J. Nišavić, ISOLATION AND MOLECULAR DETECTION OF BOVINE PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 3 IN CATTLE IN SERBIA, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 66, No. 4, pp. 509 - 519, Dec, 2016

АуториЉубиша Вељовић, Александра Кнежевић, Ненад Милић, Дејан Крњаић, Радош Миковић, Андреа Радаљ, Маја Марковић, Весна Милићевић, Миодраг Стаменковић, Маја Станојевић, Јелена Максимовић-Зорић, Тамаш Петровић и Јаков Нишавић
Година2016
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Волумен66
Број4
Страна од509
Страна до519

Радови у часописима ван SCI листе

Laboratory diagnostics of bovine parainfluenza-3 virus, bovine herpesvirus 1, and bovine respiratory syncytial virus associated with bovine respiratory disease

J. Nišavić, N. Milić, A. Radalj, A. Stanojković, LJ. Veljović, Laboratory diagnostics of bovine parainfluenza-3 virus, bovine herpesvirus 1, and bovine respiratory syncytial virus associated with bovine respiratory disease, BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY, Vol. 37, No. 1, pp. 1 - 15, 2021

АуториЈаков Нишавић, Ненад Милић, Андреа Радаљ, Aleksandar Stanojković и Ljubiša Veljović
Година2021
DOIhttps://doi.org/10.2298/BAH2101001N
ЧасописBIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY
Волумен37
Број1
Страна од1
Страна до15

Overview of the most significant coronavirus infections in veterinary medicine

J. Nišavić, N. Milić, A. Radalj, Overview of the most significant coronavirus infections in veterinary medicine, Veterinarski glasnik, Vol. 74, No. 1, pp. 1 - 17, 2020

АуториЈаков Нишавић, Ненад Милић и Андреа Радаљ
Година2020
DOIhttps://doi.org/10.2298/VETGL2001001N
ЧасописVeterinarski glasnik
Волумен74
Број1
Страна од1
Страна до17

Overview of current advances in the development of subunit and recombinant vaccines against Newcastle disease virus

N. Milić, J. Nišavić, A. Zorić, D. Krnjaić, M. Radojičić, A. Stanojković, Overview of current advances in the development of subunit and recombinant vaccines against Newcastle disease virus, BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY, Vol. 33, No. 1, pp. 1 - 11, 2017

АуториНенад Милић, Јаков Нишавић, Андреа Радаљ, Дејан Крњаић, Марина Радојичић и Александар Станојковић
Година2017
ЧасописBIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY
Волумен33
Број1
Страна од1
Страна до11

Standard and molecular methods in the diagnostics of infections caused by equine herpesviruses 1 and 4

N. Milić, A. Radalj, J. Nišavić, Standard and molecular methods in the diagnostics of infections caused by equine herpesviruses 1 and 4, Veterinarski glasnik, Vol. 2, No. 71, pp. 2 - 2, 2017

АуториНенад Милић, Андреа Радаљ и Јаков Нишавић
Година2017
DOIhttps://doi.org/10.2298/VETGL170227002M
ЧасописVeterinarski glasnik
Волумен2
Број71
Страна од2
Страна до2

Примена молекуларних метода у дијагностици инфекција свиња изазваних свињским цирковирусом 2

Ј. Нишавић, N. Milić, А. Зорић, Примена молекуларних метода у дијагностици инфекција свиња изазваних свињским цирковирусом 2, Veterinarski glasnik, Vol. 70, No. 5-6, pp. 249 - 257, 2016

АуториЈаков Нишавић, Ненад Милић и Андреа Радаљ
Година2016
ЧасописVeterinarski glasnik
Волумен70
Број5-6
Страна од249
Страна до257

The application of PCR based methods in diagnostics of some viral infections of swine

J. Nišavić, N. Milić, A. Zorić, J. Bojkovski, A. Stanojković, The application of PCR based methods in diagnostics of some viral infections of swine, BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY, Vol. 32, No. 4, pp. 321 - 329, 2016

АуториЈаков Нишавић, Ненад Милић, Андреа Радаљ, Јован Бојковски и Александар Станојковић
Година2016
ЧасописBIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY
Волумен32
Број4
Страна од321
Страна до329

Испитивање утицаја различитих адјуванаса на имуногеност вакцине против вируса параинфлуенце 3 код говеда

Ј. Нишавић, N. Nikoletić-Kustudić, N. Milić, А. Зорић, Испитивање утицаја различитих адјуванаса на имуногеност вакцине против вируса параинфлуенце 3 код говеда, Veterinarski glasnik, Vol. 70, No. 3-4, pp. 99 - 110, 2016

АуториЈаков Нишавић, Наташа Николетић-Кустудић, Ненад Милић и Андреа Радаљ
Година2016
ЧасописVeterinarski glasnik
Волумен70
Број3-4
Страна од99
Страна до110

ISPITIVANJE NEKIH BIOLOŠKIH KARAKTERISTIKA GLIKOPROTEINSKIH SUBJEDINICA SOJA PHY-LMV.42 VIRUSA NEWCASTLE BOLESTI ŽIVINE

N. Milić, J. Nišavić, S. Borozan, A. Zorić, S. Lazić, T. Petrović, Z. Rašić, ISPITIVANJE NEKIH BIOLOŠKIH KARAKTERISTIKA GLIKOPROTEINSKIH SUBJEDINICA SOJA PHY-LMV.42 VIRUSA NEWCASTLE BOLESTI ŽIVINE, Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 5-6, pp. 337 - 355, 2015

АуториНенад Милић, Јаков Нишавић, Сунчица Борозан, Андреа Радаљ, Сава Лазић, Тамаш Петровић и Зоран Рашић
Година2015
DOI10.2298/VETGL1506337M
ЧасописVeterinarski glasnik
Волумен69
Број5-6
Страна од337
Страна до355

Остали радови

Identifikacija i molekularna karakterizacija herpesvirusa konja

A. Radalj, Identifikacija i molekularna karakterizacija herpesvirusa konja, pp. 1 - 180, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Beograd, Jul, 2018

АуториАндреа Радаљ
Година2018
ИздавачFakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Страна од1
Страна до180

Субјединична вакцина припремљена од соја PHY-LMV.42 вируса Newcastle болести живине

N. Milić, J. Nišavić, R. Resanović, S. Lazić, D. Milićević, D. Vuković, S. Borozan, A. Zorić, Субјединична вакцина припремљена од соја PHY-LMV.42 вируса Newcastle болести живине, 2017

АуториНенад Милић, Јаков Нишавић, Радмила Ресановић, Сава Лазић, Дејан Милићевић, Дубравка Вуковић, Сунчица Борозан и Андреа Радаљ
Година2017