Навигација

14Д1О01 - Молекуларна биологија ћелије

Спецификација предмета
НазивМолекуларна биологија ћелије
Акроним14Д1О01
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметимаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаДа се студенти упознају са принципима и механизмима функционисања ћелија на молекулском нивоу; да стекну знања из области биологије ћелије неопходних за усавршавање и истраживачки рад у савременој биомедицини
   Исходи учења (стечена знања)Да студенти стекну знања која се односе на: - грађу и функцију ћелије на молекулском нивоу - интеракцију међу органелама и механизме транспорта унутар ћелије - механизме комуникације међу ћелијама еукариотских организама - молекулске основе развића и диференцијације ћелија -молекулске основе канцерогенезе - методе и технике молекуларне биологије ћелије
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПорекло и функционална организација прокариотских и еукариотских ћелија (ћелијски одељци и тополошки односи; методе за раздвајање и пречишћавање ћелија и органела); Ћелијска мембрана (грађа и функција компоненти мембране; транспорт кроз мембрану); Једро (омотач и ламина; комплекс пора, транспорт кроз поре; једарце и образовање субјединица рибозома); Грађа и особине генетског материјала (особине молекула и организација ДНК; репликација, поправка и рекомбинација ДНК прокариота и еукариота; експресија генетичких информација; контрола експресије гена; основне генетске технике); Грађа, синтеза, сортирање и промет протеина у ћелији (ендоплазмин ретикулум; Голџи систем); Интеракција међу органелама и везикуларни транспорт; Митохондрије (грађа и функција; геном; транспорт протеина у митохондрије); Цитоскелет и покретање ћелија; Комуникација међу ћелијама (сигнални молекули; рецептори; системи преношења сигнала); Контрола ћелијског циклуса, старење и смрт ћелија; Молекулске основе развића и диференцијације (генетски потенцијал раних бластомера; механизми контроле диференцијације ћелија током ране ембриогенезе; епигенетски механизми контроле експресије гена); Молекулска основа канцерогенезе.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.: Molecular Biology of the Cell, 6th ed., Garland Science, Taylor & Francis Group, New York, 2015
   2. Berg et al, Biochemistry, 5th ed, Freeman & Co, 2002
   3. Mihailović M, Jovanović M.: Biohemija, 5 izdanje, Naučna KMD, Beograd, 2008
   4. Gledić D.: Veterinarska histologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd 2012
   5. Ross M.H., Pawlina W.: Histology: A Text And Atlas With Correlated Cell and Molecular Biology,6th ed., Wolters Kluwer, Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia, 2011
   6. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Baltimore D, Darnell J, Molecular Cell Biology, 4th ed, WH Freeman Co, New York, 2000
   7. Cooper GM, The Cell - A Molecular Approach, ASM Press, Washington DC, 1997
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставетеоријска настава припрема семинарског рада, јавно излагање и одбрана
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20