Навигација

14С1И02 - Грађа и функција ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима

Спецификација предмета
НазивГрађа и функција ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима
Акроним14С1И02
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаУписан први семестарОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПовезивање морфо-функционалних карактеристика ћелија и ткива са врстама поремећаја који се у њима одвијају
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да сагледа последичну зависност промена од молекуларног до макроскопског нивоа код појединих врста поремећаја функцija који се у њима могу развити. Студент треба да разуме везу између структуре и функције одговарајућих врста ћелија и ткива као и механизаме настајања и врсте поремећаја који се у њима могу развити. Треба да познаје основне контролне механизме укључене у регулацију активности ћелија и ткива у нормалним и патолошким условима.Студент треба да сагледа последичну зависност промена од молекуларног до макроскопског нивоа код појединих врста поремећаја функција органа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМорфо-функционалне карактеристика ћелија различитих врста ткива и интерцелуларне интеракције. Основни метаболички путеви у ћелијама и ткивима сисара. Антиоксидативни ћелијски механизми. Комплекс ткивне подударности (Major Histocompatibility Complex). Рецепторски систем у организму и сигнални молекули. Ћелијски циклус и његови поремећаји. Дегенерација и ћелијска смрт. Инфламација и проинфламаторни цитокини. Тератогенеза и онкогенеза. Основни елементи неуроимуномодулације. Морфо-функционалне промене код појединих обољења дигестивног, респираторног, кардиоваскуларног, нервног, уринарног, репродуктивног, ендокриног и хематопоетског система.
  Садржај практичне наставеУпоредна микроскопска анализа ткивних исечака здравих и промењених ткива и органа код појединих врста животиња. Упознавање са основним методама одређивања антиоксидативног статуса ћелија. Методе за одређивање појединих цитокина. Методе за анализе бројних хематолошких параметара. Основне методе лабораторијске дијагностике поремећаја функција појединих органа.
  Литература
  1. McGavin, MD, Carlton, WW, Zachary, JF, Carlton W, McGavin, D: (editors) Thomson's Special Veterinary Pathology. 3rd edition. St. Louis. Mosby. 2001.
  2. Cotran R S, Robbins S L, Kumar V: Robbins Basic Pathology, 7th edition, Saunders, Philadelphia, 2003
  3. Стојић В:Ветреинарска физиоологија, Научна, Београд, 5 издање, 2010.
  4. Tizard IR: Veterinary Immunology, 9th edition, 2012.
  5. Eurell JA, Frappier BL:Dellmans Texbook of Veterinary Histology, 6th edition,Blackwell Publishing, 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  212
  Методе извођења наставеTеоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудиовизуелних метода (Power Point, филмови), рад у лабораторији, самостални истраживачки рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит20
  Практична настава20Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10