Навигација

Јавне одбране

 

НАПОМЕНА:

због актуелне епидемиолошке ситуације, број присутних на појединачној одбрани је ограничен на 10

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Млеко Еквида у исхрани људи

Место одбране

Факултет ветеринарске медицине

Универзитет у Београду

Катедра за Хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

26.10.2021.год. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Срђан Губеринић

Чланови Комисије

1. др Радослава Савић Радовановић, доцент-ментор

2. др Тијана Ледина, доцент

3. др Ружица Траиловић, ванредни професор

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Епизоотиолошки и клинички значај нематоде stephanurus dentatus код свиња

Место одбране

Предаваоница Катедре за паразитологију и Катедре за микробиологију

Датум и време одбране

26.10.2021. у 13.00 часова

Име и Презиме кандидата

Михаило Дебељак

Чланови Комисије

Др Тамара Илић, ванредни професор

Др Даница Богуновић, доцент

Др Радиша Продановић, доцент

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Процена квалитета сперме код нерастова

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.

Датум и време одбране

27.10.2021. у 12 и 30 минута

Име и Презиме кандидата

Вучић Бранимир

Чланови Комисије

Др Слободанка Вакањац, ред.проф

Др Владимир Магаш, ван. проф

Др Јован Бојковски, ред.проф

 

 

 

 

 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦ. РАДА

Узимање узорака у ланцу хране

Место одбране

Факултет ветеринарске медицине

Универзитет у Београду

Катедра за Хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

28.10.2021.год. у 11 часова

Име и Презиме кандидата

Бранислав Алексић

Чланови Комисије

  1. Др Радослава Савић Радовановић, доцент

  2. Др Силвана Стајковић, доцент

  3. Др Драган Василев, ванредни професор

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

БЕЗБЕДНОСТ МЕСА ЖИВИНЕ

Место одбране

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

28.10.2021. у 12:00 часова

Име и Презиме кандидата

Немања Крстић

Чланови Комисије

Н.Карабасил, М.Димитријевић, Д.Василев

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

психротрофни микроорганизми као узрочници квара млека

Место одбране

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

Четвртак, 28. 10. 2021. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Петар Кривокућа, број индекса 2015/48

Чланови Комисије

Доц. др Тијана Ледина, ментор

Проф. др Снежана Булајић

Доц. др. Радослава Савић Радовановић

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

безбедност аутохтоних сирева

Место одбране

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

Четвртак, 28. 10. 2021. у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Срђан Поповић, број индекса 2012/40

Чланови Комисије

Доц. др Тијана Ледина, ментор

Проф. др Снежана Булајић

Доц. др. Радослава Савић Радовановић

 

 

 


 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦ. РАДА

рАСПРОСТРАЊЕНОСТ IXODES SPP. КРПЕЉА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД МАРТА ДО ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

Место одбране

Предаваоница Катедре за паразитологију

Датум и време одбране

29.10.2021. у 11 сати

Име и Презиме кандидата

Ивана Ђурић Масловара

Чланови Комисије

Доц. др Даница Богуновић

Доц. др Андреа Радаљ

Доц. др Наташа Стевић